Hitvallásunk

 

Megtalálható a Baptista Hitvallás címszó alatt. Youtube-on a “HISZEM” sorozatban részről részre vesszük végig csütörtök estéken, lejátszási listában visszahallgatható

 

Újjászületés, bemerítés

Ahogyan Isten családjába is, úgy gyülekezetünkbe is újjászületéssel lehet bekerülni. Ez elkerülhetetlen. Ha még ez nem történt meg: irány a törekvő, ahol segítünk ebben. Az újjászületést hitvalló bemerítéssel valljuk meg. Ha ez még nem történt meg: irány a törekvő, ahol segítünk ebben.

 

Tanítás

Isten Igéje tökéletes, hibamentes. Hétről-hétre hirdetjük következetesen, könyvről-könyvre. Hisszük, hogy nincs szükség változtatásokra, újításra a Bibliát illetően, de fontosnak látjuk, hogy olyan közérthető módon hirdessük, amit a mai emberek megértenek. Igyekszünk ebben kreatívak lenni és rendszeresen megújulni.

 

Misszió

A misszióra “parancsunk” van Jézustól. Szeretnénk követni Pál apostol példáját, és “mindenkinek mindenné lenni”, hogy minél többeket megmenthessünk. Az embereket nem csupán “várni” szeretnénk, hanem “elmenvén” közéjük aktívan megragadva minden lehetőséget. Ez állandó megújulást és állandó próbálkozást jelent részünkről, hogy mindent megtegyünk, ami nem bűn, hogy bemutassuk Isten szeretetét mai módon.

 

 

Kiscsoportok

Fontosnak látjuk, hogy a nagy közösségen belül mindenki megtalálja helyét kisebb tanítványi csoportokban is. Erre nem tudunk kényszeríteni senkit sem, de nagyon erősen bátorítjuk minden tagot, mert ezen kiscsoportoknak fontos szerepe van a barátságok kialakulásában, kapcsolatok megerősödésében, egymásra figyelésben, pásztorálásban.

 

Szolgálatok, lelki ajándékok

Hisszük, hogy mindenkinek van Istentől rendelt helye a gyülekezetben. Szükségünk van egymás szolgálataira, kiegészítjük egymást. Szeretnénk mindenkinek segíteni, hogy megtalálhassa helyét, szolgálatát. Hisszük, hogy nem szűntek meg Isten ajándékai a gyülekezetben, mindegyikre nagy szükség van a gyülekezet egészséges növekedése érdekében. Fontosnak látjuk, hogy mindegyik ajándék a gyülekezet épülését és növekedését szolgálja és a vezetői tekintély alatt működjön. Bátorítunk mindenkit, hogy buzgón kívánják a lelki ajándékokat és mellette nagy hangsúlyt fektessenek a Lélek gyümölcsére és a szeretetre. A szolgálat és lelki ajándék megtalálásában szeretnénk segíteni személyes beszélgetések által, valamint segédanyagokkal (pl SHAPE).

 

Stílus, kultúra

Isten Igéje egyértelmű, egyenes és soha nem hagyunk el belőle semmit sem, akármilyen társadalmi nyomás is jönne a jövőben. A stílust illetően viszont nem szeretnénk kultúridegen gyülekezet lenni. Ezért naponként meg akarunk újulni és törekszünk arra, hogy a mai embert mai módon tudjuk megszólítani azzal az üzenettel, ami sohasem változik. Ez egy állandó, évről-évre való megújulást igényel a gyülekezetünk részéről. Öltözködésünkkel is szeretnénk ezt kifejezni. Nem szeretnénk egymást megbotránkoztatni, vagy épp kihívó öltözékünkkel kísértést gerjeszteni a másikban, de nem csak zakóban jöhetsz el a gyülekezetbe, hanem a mai modern lazább viseletben is.

 

Vezetés

Gyülekezetünk vezetését a lelkipásztor(ok) és az elöljárók közösen végzik. Feladatuk elvenni Istentől a látást és a vezetést a gyülekezet életére vonatkozóan. A vezetői csapatban a vezetők kiegészítik egymást, senki sem rendelkezik minden ajándékkal, minden bölcsességgel, minden erősséggel. A gyülekezet bizalmával nem visszaélve, hanem szolgálva vezetik a gyülekezetet, mint akik erről számot fognak adni Istennek.

 

Lelkigondozás

Az újjászületett hívőket szeretnénk a tanítványság útján segíteni, ami állandó növekedést, előrehaladást jelent Isten ismeretében, szeretetében. A tagok egymást is építik, segítik, de segítségükre van a tagoknak a gyülekezet vezetősége is (“hívassa magához” alapelv). Fontosnak látjuk, hogy a tagok merjenek segítséget kérni és a vezetők legyenek elérhetőek. A lelkigondozás egy másik színtere a kis csoportokban zajlik.