Péceli Baptista Gyülekezet

Rólunk

Közösségünk egy hely a nem tökéletes emberek számára, akiket egy tökéletes személy fog össze! Színesek vagyunk: korban, nemben, foglalkozásban, ízlésben, hobbiban és még sorolhatnánk. Olyan egyedi alkotások, akikben egy dolog mindenképpen közös: meg akarjuk ismerni Alkotónkat! Hisszük, hogy Isten a mi Teremtőnk, akinek terve van az életünkkel. Hogy nem a véletlen műve, hogy létezünk, hanem Isten műalkotásai vagyunk. Szabad akaratot kaptunk Tőle, ennél fogva eldönthetjük, akarunk-e vele élni, vele kapcsolatba kerülni. Mi úgy döntöttünk, teszünk egy lépést Isten felé, hogy bemutatkozhasson nekünk, és ez a kapcsolat létrejöhessen. Ő már 2000 éve kinyitotta az ajtót felénk, amikor Jézus Krisztus áldozatán keresztül létrehozta a közvetlen adásvételt Közte és az emberek között.

Álmunk egy olyan összetartó gyülekezet, amelyben a tagok igazi közösségben élnek egymással, mindent megtesznek azért, hogy a környezetüket elérjék az örömhírrel. A megtérteket érett tanítványokká nevelik és mindenki aktívan szolgál a saját ajándékai szerint. A gyülekezet minőségben és mennyiségben is naponta növekszik Isten dicsőségére. Keresztény gyülekezetünk a Baptista Egyházhoz tartozik. A többi történelmi egyházhoz képest fő megkülönböztető jegyünk, hogy nem keresztelünk meg csecsemőket, hanem hisszük, hogy Jézus Krisztus követése minden ember saját, tudatos döntése kell, hogy legyen. Ezt pedig víz alá merítéssel (bemerítéssel, görögül: baptizma) nyilvánítjuk ki Isten és emberek előtt. Ha Te is szeretnél nyitni Isten felé, vagy csak elkezdett érdekelni a kérdés, hogy mit is keresel ezen a Földön, nagy szeretettel várunk alkalmainkra, melyekről a Programjaink menüpont alatt tájékozódhatsz!

Hitünk alapjai

Hisszük, hogy a teljes Biblia Isten kijelentése, amelyben bátran megbízhatunk.
Arra törekszünk, hogy a Szentírás tanítása és mércéje szerinti legyen a hitünk, az életünk, a tanításunk és a szolgálatunk.
Meg vagyunk győződve arról, hogy Isten minden embert szeret, és Jézus Krisztus Isten Fia azért jött el erre a földre, hogy megszabadítsa az embereket a bűn hatalmából.
Minden ember, aki hittel elfogadja Jézus Krisztus váltsághalála által kínált isteni kegyelmet örök életet kap és személyes, élő kapcsolatba kerül Istennel. Isten Szentlelke újjászüli és ez látható életváltozást eredményez a megtért hívő életében. Fontosnak tartjuk, hogy Isten Igéjét a lelkipásztorok és tanítók világosan, a teljes bibliai igazságokhoz ragaszkodva, gyakorlatias és cselekvésre bátorító módon hirdessék.

Gyülekezetünk, istentiszteleteink mindenki előtt nyitottak.
Gyülekezetünk teljes körű tagjai azok lehetnek, akik megtértek, Jézus Krisztust elfogadták Megváltójuknak és Uruknak, hitükről vallást tesznek, egyetértenek gyülekezetünk hitvallásával, bemerítkeznek és önként kérik a gyülekezeti tagságukat.
Az a törekvésünk, hogy szeretetben szolgáljunk a mások javára, hogy egymást tisztelve a gyülekezetben és a társadalomban is helyes, megbízható emberi kapcsolatokban éljünk.

Fontosnak tartjuk:

Péceli Baptista Gyülekezet - Közösség

A vasárnaponkénti közös találkozást, ahol együtt lehetünk egymással és Istennel.

Péceli Baptista Gyülekezet - Kapcsolatok

A hétköznapi kisebb közösséget csoportokban, ahol a hangsúly a kapcsolatokon van.

Péceli Baptista Gyülekezet - Közérthető tanítások

Mai embernek, mai módon mondjuk el Isten örök üzenetét

Péceli Baptista Gyülekezet - Segítség

Hisszük, hogy mindenkinek adott Isten valamit, amivel szolgálhat, amivel építheti a gyülekezetet.

Péceli Baptista Gyülekezet - Ima

Hiszük, hogy Isten válaszol az imáinkra, ezért hittel akarunk imádkozni.

Gyülekezeti DNS

Hisszük, hogy Isten Igéje tökéletes, hibamentes. Hétről-hétre hirdetjük következetesen, könyvről-könyvre. Hisszük, hogy nincs szükség változtatásokra, újításra a Bibliát illetően, de fontosnak látjuk, hogy olyan közérthető módon hirdessük, amit a mai emberek megértenek. Igyekszünk ebben kreatívak lenni és rendszeresen megújulni.

Hisszük, hogy mindenkinek van Istentől rendelt helye a gyülekezetben. Szükségünk van egymás szolgálataira, kiegészítjük egymást. Szeretnénk mindenkinek segíteni, hogy megtalálhassa helyét, szolgálatát. Hisszük, hogy nem szűntek meg Isten ajándékai a gyülekezetben, mindegyikre nagy szükség van a gyülekezet egészséges növekedése érdekében. Fontosnak látjuk, hogy mindegyik ajándék a gyülekezet épülését és növekedését szolgálja és a vezetői tekintély alatt működjön. Bátorítunk mindenkit, hogy buzgón kívánják a lelki ajándékokat és mellette nagy hangsúlyt fektessenek a Lélek gyümölcsére és a szeretetre.

A misszióra “parancsunk” van Jézustól. Szeretnénk követni Pál apostol példáját, és “mindenkinek mindenné lenni”, hogy minél többeket megmenthessünk. Az embereket nem csupán “várni” szeretnénk, hanem “elmenvén” közéjük aktívan megragadva minden lehetőséget. Ez állandó megújulást és állandó próbálkozást jelent részünkről, hogy mindent megtegyünk, ami nem bűn, hogy bemutassuk Isten szeretetét mai módon.

Isten Igéje egyértelmű, egyenes és soha nem hagyunk el belőle semmit sem, akármilyen társadalmi nyomás is jönne a jövőben. A stílust illetően viszont nem szeretnénk kultúridegen gyülekezet lenni. Ezért naponként meg akarunk újulni és törekszünk arra, hogy a mai embert mai módon tudjuk megszólítani azzal az üzenettel, ami sohasem változik.

Gyülekezetünk vezetését a lelkipásztor(ok) és az elöljárók közösen végzik. Feladatuk elvenni Istentől a látást és a vezetést a gyülekezet életére vonatkozóan. A vezetői csapatban a vezetők kiegészítik egymást, senki sem rendelkezik minden ajándékkal, minden bölcsességgel, minden erősséggel. A gyülekezet bizalmával nem visszaélve, hanem szolgálva vezetik a gyülekezetet, mint akik erről számot fognak adni Istennek.

Van 2 perced?

Találkozz velünk videón keresztül, elmondjuk, hogyan találtunk rá Isten és Jézusra a gyülekezetben.